آشنایی کلی‌ با استرالیا


زبان

انگلیسی زبان ملی کشور استرالیا است. یاد گرفتن زبان انگلیسی برای اینکه با موفقیت در این کشور مستقر شوید و جا بیافتید اهمیت خیلی زیادی دارد. البته باید بدانید که مردم در جوامع محلی و در خانه هایشان در استرالیا به بیش از 200 زبان مختلف صحبت می کنند. دلیل این واقعیت این است که تقریباً 25 درصد جمعیت استرالیا در کشورهای دیگر به دنیا آمده اند و هنوز بیشتر از 20 زبان بومی در استرالیا رایج است.


بومیان استرالیا

بومیان استرالیا یا ابورجینال ها و ساکنان جزایر تنگه تورس حدود 50000 سال است که در استرالیا زندگی می کنند و جزو قدیمی ترین فرهنگ ها و مردمان جهان بشمار می آیند. بومیان استرالیا در تمام ایالت ها و مناطق استرالیا زندگی می کنند. زبان، فرهنگ و اعتقادات دینی ابورجینالها و ساکنان جزایر تنگه تورس در نقاط مختلف با هم فرق می کند.


چهره چندفرهنگی استرالیا

مهاجران از سراسر جهان به استرالیا مهاجرت کرده اند. از سال 1945 تاکنون بیش از 7.5 میلیون نفر به استرالیا مهاجرت کرده اند، که  بیشتر از 800000 نفر آنها پناهنده بوده اند. چهل و شش درصد اهالی استرالیا یا خودشان یا یکی از والدینشان در خارج از استرالیا به دنیا آمده اند. همین واقعیت استرالیا را یک جامعهچندفرهنگی ساخته است.

استرالیا هیچ دین رسمی یا دولتی ندارد. همه استرالیایی ها آزادند که هر دینی را که می خواهند انتخاب کنند البته بشرطی که دین آنها با قوانین کشوری استرالیا و قوانین ایالتی و منطقه ای مغایرت نداشته باشد. آنچه که باعث اتحاد استرالیایی ها می شود، ارزش های برابری، مردم سالاری، آزادی و احترام برای همه است.


دولت استرالیا

دولت در استرالیا دارای سه سطح است: دولت کامانولث )یا فدرال(، ایالتی و ناحیه ای ونیز دولتهای محلی که هریک خدماتی را برای مهاجران و ساکنین ارائه می دهند .

ایالات New South Wales نیوسات ولز(NSW) کوئینزلند Queensland (QA) استرالیای جنوبی  South Australia (SA)، استرالیای غربی (Western Australia (WA، تاسمانیا Tasmania (Tas) ویکتوریا (Victoria (Vic و نواحی شمالی Northern Territory (NT) هریک به چندین منطقه محلی تقسیم شده اند که توسط شهرداری های محلی اداره می گردند. در کانبرا، ناحیه پایتخت استرالیا Australian Capital Territory (ACT) دولت خدمات شهرداریهای محلی و بسیاری از خدماتی را که بطور معمول برعهده دولتهای محلی است ارائه می دهد .

برای اطلاع بیشتر از نحوه عملکرددولت در استرالیا به این سایت مراجعه کنید:   www.australia.gov.au/about-government


تلفن

دراسترالیا، می توان با استفاده از تلفن های ثابت، کیوسک تلفن یا تلفن همراه با افراد تماس گرفت. شماره تلفن ها می توانند با ارقام زیر آغاز شوند .

 • 13/1300 نرخ محلی
 • 1800 نرخ رایگان
 • 04 تلفن همراه
 • 02، 03، 07، 08 کدهای مناطق جغرافیایی یا محلی

اگر با شماره ای در منطقه خود که یک کد محلی یکسان دارد تماس می گیرید نیازی به شماره گیری کد نمی باشد. تماس بین تلفن های همراه نیاز به شماره گیری هیچ کدی ندارد .

هزینه تماس بر اساس نوع تلفنی که با آن تماس می گیرید، شرکت ارائه خدمات تلفنی که استفاده می کنید و پلانی که انتخاب نموده اید، متغیراست. اگر شما در مورد هزینه تلفن مطمئن نیستید باید آنرا با شرکت تلفن تان چک کنید.

برای تماس با شماره تلفنی که با 13، 1300 یا 1800 آغاز نمی شود:

 • اگر از داخل استرالیا تماس می گیرید، کد محلی را شماره گیری کنید و آنگاه شماره مورد نظر را بگیرید. مثلا برای تماس از ملبورن به سیدنی، باید کد محلی 02 را برای سیدنی و آنگاه شماره را بگیرید .
 • اگر از خارج از استرالیا تماس می گیرید:
  • هنگام استفاده از تلفن ثابت، کد شماره گیری بین الملل را برای کشوری که با آن تماس می گیرید بگیرید و پس از آن پیش شماره 61 استرالیا، کد محلی بدون رقم 0 و آنگاه شماره تماس را بگیرید .
  • در هنگاه استفاده از تلفن همراه ،61+ را بگیرید و پس از آن کد محلی را بدون رقم 0 و آنگاه شماره تماس را شماره گیری کنید .
  • برای تماس با تلفن های همراه در استرالیا، لازم است تا از ارائه دهنده خدمات محلی خود بپرسید که آیا گرفتن کد شماره گیری بین الملل لازم است و یا خیر و آنگاه 61+ را بگیرید و پس از آن کد محلی را بدون رقم 0 و آنگاه شماره تماس را شماره گیری کنید.

اگر می خواهید از استرالیا به خارج از استرالیا تماس بگیرید، کد بین المللی استرالیا 0011 را بگیرید .


راهنماهای تلفنی

در استرالیا دو راهنمای عمده تلفن موجود است .Yellow Pages فهرستی از شماره تلفن های کسب وکارهای مختلف و صنعتکاران را بر اساس نوع فعالیت و خدماتشان ارائه می دهد .White Pages فهرستی از نام اشخاص و کسب وکارها را ارائه می دهد .White Pages همچنین بخشی مربوط به مراکز دولتی دارند فهرستی از اطلاعات تماس که سازمان های دولتی محلی، ایالتی یا منطقه ای استرالیا را ارائه می دهند .

این راهنماهای تلفنی رایگان هستند وهر ساله تحویل همه خانه ها می شوند. آنها همچنین در کتابخانه ها و ادارت پست و بصورت آنلاین موجود هستند. شما می توانید بطور آنلاین به Yellow Pages به نشانی www.yellowpages.com.au و  White Pages به نشانی www.whitepages.com.au مراجعه کنید و یا با راهنمای تلفن با شماره 1223 )تماس رایگان( تماس بگیرید .


مناطق زمانی

سه منطقه زمانی در استرالیا موجود است. منطقه زمانی استاندارد شرق استرالیا ،

، منطقه زمانی استاندارد مرکز استرالیا ،Australian Eastern Standard Time

، منطقه زمانی استاندارد غرب استرالیا ،Australian Central Standard Time

Australian Western Standard Time

در برخی از ایالات از ماه اکتبر تا آوریل صرفه جویی در طول روشنایی روز اعمال می شود. برای اطلاعات بیشتر ازwww.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving بازدید نمایید .