همه در استرالیا موظف هستند قوانین استرالیا را رعایت کنند. بعضی چیز ها که در کشور های دیگر قانونی است، در استرالیا غیر قانونی است و ممکن است منجر به مجازات شدید شود. آشنایی با قوانین استرالیا به شما کمک خواهد کرد که خود را با شیوۀ زندگی در این کشور وفق دهید و از مشکلات دوری کنید.

 • جرائم جنایی
 • خشونت
 • خشونت خانگی و خانوادگی و آزار و اذیت جنسی
 • سن قانونی رضایت
 • حقوق کودکان
 • حفاظت از کودکان
 • ازدواج اجباری
 • حقوق و سلامت تولید مثل زنان
 • اسلحه گرم و چاقو
 • حیوانات و حیات وحش
 • مصرف سیگار، نوشیدن مشروبات الکلی و مواد مخدر
 • محدودیت واردات گیاهان و حیوانات
 • سایر قوانین
 • یاری رسانی حقوقی


جرائم جنایی

جرم هر گونه رفتار یا عمل غیر قانونی است که ممکن است مجازات در پی داشته باشد .

جرایم جدی شامل موارد زیر می باشد: قتل، حمله، آزار و اذیت جنسی، تخریب اموال دیگران یا سرقت، سرقت مسلحانه،داشتن روابط جنسی با کودکان یا نوجوانانی که به سن رضایت نرسیده اند،رانندگی خطرناک، مالکیت، مصرف یا فروش مواد مخدر، و کلاه برداری. رشوه دادن )پیشنهاد پول دادن( یا تلاش برای رشوه دادن به کارمندانی مانند پلیس یا کارکنان دو لت فدرالی، ایالتی یا ناحیه ای جرم جدی محسوب می شود. هدیه یا رشوه دادن به کارمندان دولت برای تأ ثیر گذاری بر تصمیمات آن ها غیر قانونی بوده و گزارش خواهد شد .

داشتن یا حمل اسلحه مانند تفنگ بدون مجوز غیر قانونی است. اکثر ایالت ها و نواحی در خصوص حمل اسلحه های بالقوه دیگر مانند چاقو در اماکن عمومی محدودیت هایی دارند .

در شرایط اضطراری یا هنگامی که شما یا شخص دیگری در معرض خطر فوری قرار دارد با شماره تلفن 000 تماس گرفته و از “Police” تقاضای کمک کنید .بخش 2، دریافت کمک را مطالعه نمایید .

اگر جرمی را مشاهده نموده اید یا اطلاعاتی دارید که می تواند به پلیس در حل یا جلوگیری از وقوع جرم کمک کند باید با Crime Stoppers به آدرس www.crimestoppers.com.au یا شماره تلفن 000 333 1800 تماس بگیرید. لازم نیست خودتان را معرفی کنید .


خشونت

در استرالیا اعمال خشونت بر علیه دیگران غیر قانونی است و به عنوان جرم بزرگی تلقی می گردد. ممکن است هر شخص صرف نظر از اینکه مرد یا زن باشد در صورت ارتکاب جرائم خشونت آمیز به زندان بیفتد.

خدمات مختلفی برای حمایت از قربانیان جرائم یا خشونت، از جمله خشونت در منزل )خشونت خانگی و خانوادگی( موجود میباشد .


خشونت خانگی و خانوادگی و تجاوز جنسی

خشونت خانگی و خانوادگی به رفتار و تهدیدهایی اطلاق میشود که با ایجاد ترس و واهمه به منظور کنترل شریک زندگی یا عضو دیگری از خانواده انجام می شود. خشونت خانگی و خانوادگی در استرالیا خلاف قانون است که می تواند شامل این موارد باشد:  

 • کتک زدن، خفه کردن یا صدمه به شریک زندگی یا عضو خانواده  
 • محروم کردن عضو خانواده یا شریک زندگی از پول مورد نیاز  
 • جدا کردن شریک زندگی از خانواده و دوستان
 • توهین و ایرادگیری مداوم از شریک زندگی
 • تهدید کودکان یا حیوانات دست آموز

تجاوز جنسی، هرگونه رفتار جنسی با دیگران بدون در نظر گرفتن رضایت آنها است. آزار و اذیت جنسی شامل این موارد است:

 • مجبور نمودن فرد به مقاربت جنسی یا انجام اعمال جنسی
 • مجبور کردن فردی به تماشای فیلم های مستهجن
 • نزدیکی نمودن یا انجام اعمال جنسی با یک کودک

در استرالیا آزار جنسی هر کسی غیر قانونی است. کسی که مرتکب این عمل شود، چه مرد و چه زن،ممکن است زندانی شود. اذیت و آزار جنسی در رابطۀ بین افراد در زناشویی یا خانواده هم خلاف قانون است. زنان حقوق یکسان با مردها دارند. قوانین استرالیا با مردان و زنان یکسان برخورد می کنند. هر کسی حق دارد به دور از خشونت در جامعه در یک رابطه و جامعه شاد آزادانه زندگی کند. زنان مجبور نیستند بد رفتاری یا مورد اذیت و آزار قرار گرفتن را بپذیرند. اگر شما یا کس دیگری که می شناسید در معرض خطر است با شمارۀ 000 تماس بگیرید و از ”Police“ تقاضای کمک کنید. پلیس در استرالیا مطمئن و قابل اعتماد است.


Family Safety Pack به شما کمک می کند که حقوق خود را بشناسید و اگر نیاز به کمک داشته باشید به شما می گوید از کجا کمک بگیرید. در استرالیا خدمات مشاوره که با حساسیت های فرهنگی آشنایی دارند وجود دارد و اشکالی ندارد که از آن ها کمک بگیرید. تر جمۀ این بسته به طیفی از زبان های مختلف در سایت www.dss.gov.au/family-safety-pack قابل دسترسی است .

RESPECT 1800 اطلاعات و مشاورۀ محرمانه رایگان بصورت تلفنی و اینترنتی ارائه می نماید. مشاورین به حرف های شما گوش می کنند، سؤالات شما را پاسخ می دهند و می توانند شما را به خدمات های حمایتی دیگر در منطقه ارجاع دهند. با شماره تلفن 732 737 1800 تماس بگیرید یا به سایت www.1800respect.org.au مراجعه نمایید .

MensLine یک خدمات مشاوره است که به مردان کمک می نماید مشکلات رابطه ای و خانوادگی خود از جمله امور مربوط به خشونت را مدیریت نمایند. با شماره تلفن 978 789 1300 تماس بگیرید یا به سایت www.mensline.org.au مراجعه نمایید .

اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید به خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS National) بصورت رایگان و با شماره 450 131 تماس بگیرید .TIS National به شما مشاوره نمی دهد ولی می تواند به شما کمک کند تا با مراکز خدماتی مربوطه ارتباط برقرار نمایید.


تلفن خدمات خشونت خانگی و خانوادگی منطقه
1800 200 526 یا

1800 737 732

 – Domestic Violence and Sexual Assault

 خطوط  راهنمای 24 ساعته یا www.1800respect.org.au

National
1800 688 009  Child Abuse Prevention Service

-خطوط راهنمای 24 ساعته یا

www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

National
1300 789 978  خطوط راهنمای 24 ساعته – Mensline Australia  www.mensline.org.au National
1300 766 491 Men’s Referral Service  http://mrs.org.au National
02 6280 0900 Domestic Violence Crisis Line  http://dvcs.org.au ACT
02 8745 6999  – Sydney Advice LineDomestic Violence Advocacy Service  www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service NSW
1800 810 784 تماس رایگان خارج از سیدنی – Domestic Violence Advocacy Service
1800 656 463 Community Services Domestic Violence Line

www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic and-family-violence/domestic-violence-line

1800 019 116 Crisis Line  www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm NT
08 8945 6200 Domestic Violence Counselling Service  www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
1800 811 811 Women’s Help Line  www.dvconnect.org/womensline Qld
1800 600 636 Men’s Help Line  www.dvconnect.org/mensline/
1300 782 200 Domestic Violence Crisis Services

www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in the-community/domestic-violence

SA
1800 800 098 Domestic Violence Help Line

www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-aboutdomestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling services/

1800 633 937 Family Violence  www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies Tas.
1800 608 122  – Response and Referral

مشاوره و خدمات پشتیبانی

www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family

_violence_counselling_and_support_service

03 9322 3555 Eastern Domestic Violence Service

دوشنبه  تا جمعه 9 صبح تا 5 عصر http://edvos.org.au/what-we-do

Vic.
1800 755 988 Immigrant Women’s Domestic Violence Service  www.iwss.org.au
03 9898 3145 Immigrant Women’s Domestic Violence Service

دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 5 عصر

تلفن خدمات خشونت خانگی و خانوادگی منطقه
1800 015 188 مشاوره و پشتیبانی Counselling and Support  www.safesteps.org.au
،Richmond ،Men’s Referral Service
1800 065 973 تماس رایگان از ویکتوریا.  http://mrs.org.au/about
03 9428 2899  ،Richmond ،Men’s Referral Service  دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 5 عصر
1800 007 339 Women’s Domestic Violence Crisis Service

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s Domestic-Violence-Helpline.aspx

WA
08 9223 1188 Women’s Domestic Violence Crisis Service   تماس خارج ار پرت
1800 000 599 Men’s Domestic Violence Helpline

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-

Violence-Helpline.aspxسن قانونی رضایت  

سن قانونی رضایت سنی است که شخص می تواند موافقت کند از نظر قانونی با فرد دیگری رابطۀ جنسی داشته باشد .

در بسیاری از ایالت ها و نواحی سن قانونی رضایت برای مردان و زنان 16 سال می باشد. در استرالیای جنوبی  

 .این سن 17 سال است Tasmania و تاسمانیا South Australia

برای بزرگسالان داشتن رابطه جنسی با کودکانی که سن آن ها کمتر از سن رضایت است غیر قانونی است. برای کسانی که این قانون را رعایت نکنند، بدون توجه به اینکه کودک رضایت داده باشد یا خیر، مجازات های شدیدی در نظر گرفته شده است. این قوانین از افراد جوان در مقابل سوء استفاده جنسی محافظت می کنند .

برای اطلاعات بیشتر می توانید با یک پزشک صحبت کنید یا با یک کلینیک بهداشت جنسی یا کلینیک تنظیم خانواده که نام آنها در لیست White Pages قید شده است تماس بگیرید .


حقوق کودکان

استرالیا قویا متعهد به حفاظت از حقوق کودکان است. کودکان در برابر آزار و اذیت جسمی، جنسی، عاطفی، بی توجهی، خشونت چه در خانه و چه در مدرسه تحت حمایت قانون هستند. لازم است تمهیداتی قابل قبول برای مراقبت و نظارت بر کودکان در نظر گرفته شود. تنبیه بدنی مانند کتک زدن تقبیح می گردد و اگر منجر به آسیب شدید شود، غیر قانونی است. تنبیه بدنی در مدارس مجاز نمی باشد.

در استرالیا، برخی از افراد مانند پزشکان و معلمان در صورتی که نگران آسیب رسیدن به کودکی شوند، باید به مسئولین حفاظت از کودکان ایالتی یا ناحیه ای گزارش دهند .


حفاظت از کودکان

هرگاه عملی به کودکان آسیب برساند یا احتمال دارد آنها را در معرض آسیب قرار دهد، ممکن است مراکز خدمات حمایتی از

کودکان ممکن است برای حصول اطمینان از ایمنی و سلامتی کودک مداخله نمایند. اگرخود شما یا شخصی را که می شناسید نیاز به حفاظت در برابر خشونت یا آزار و اذیت دارد، باید با پلیس یا آژانس حفاظت از کودکان تماس بگیرید .

برای اطلاعات بیشتر:‌ 

تلفن خدمات 24 ساعته آژانس حمایت از کودکان و تارنما منطقه
1800 688 009 Child Abuse Prevention Services National  www.childabuseprevention.com.au
1300 556 729 Office for Children, Youth and Family Support  www.communityservices.act.gov.au/ocyfs ACT
132 111 Community Services Helpline NSW  www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
1800 700 250 Department of Children and Families  https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse NT
1800 811 810 Department of Communities, Child Safety and Qld  Disability Services

www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services

131 478 Department for Education and Child Development  www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify SA
1300 737 639 Department of Health and Human Services Hotline Tas.

www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

131 278 Department of Human Services – Family Services

www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young people/child-protection

Vic.
1800 199 008 Department for Child Protection and Family Support WA  www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

ازدواج اجباری

در استرالیا هرشخصی در انتخاب اینکه با چه کسی ازدواج کند آزاد است. وادار ساختن شخصی به ازدواج در استرالیا جرم تلقی می گردد. زمانی یک ازدواج، ازدواج اجباری خوانده می شود که شخص دراثر تهدید، فریب یا اعمال زور بدون رضایت کامل و بدون آزادی ازدواج می کند.

هیچ فردی مجاز نیست که با اعمال فشار فیزیکی، عاطفی یا روانی شخصی دیگر را وادار به ازدواج نماید. دراین باب، زمینه مذهبی یا نژادی،کار یا جنسیت فرد یا گرایش های جنسی او یا سن وسال وی تاثیری ندارد. فرستادن یک شخص به کشوری دیگر با هدف وادار ساختن او به امر ازدواج یا استفاده ازاشخاص دیگر برای ترتیب دادن امر ازدواج آنها نیز عملی غیرقانونی محسوب می گردد.

کودکان زیر 16 سال مجاز به انجام ازدواج نمی باشند. افراد بین 16 تا 18 سال تنها باکسب رضایت والدین خود و با دراختیار داشتن حکم دادگاه استرالیا صادر شده ازسوی قاضی یا حاکم صالح در امرازدواج می توانند مبادرت به امر ازدواج نمایند. ازدواج های ترتیب داده شده دراسترالیا قانونی خوانده می شوند و طرفین عقد ازدواج می بایست رضایت به امر ازدواج داشته باشند.

برای اطلاع بیشتر در مورد ازدواج اجباری و اینکه چگونه می توانید از خود و دیگران درهنگام نیاز به کمک بیشتر در این زمینه محافظت نمایید به www.ag.gov.au/forcedmarriage مراجعه نمایید.

www.dss.gov.au/family-safety-pack) Family Safety Pack) شامل یک بسته اطلاعاتی در مورد ازدواج اجباری و زود هنگام می باشد.

اگر فکر می کنید که شخصی ازدواج اجباری کرده است یا در خطر ازدواج اجباری قراردارد با مرکز Australian Federal Police )پلیس فدرال استرالیا( با شماره 237 131 تماس حاصل نمایید.

سازمانهای زیر نیز می توانند در این زمینه به شما کمک کنند.

سازمان ها و تارنما: تلفن ناحیه
1800 737 732 National Sexual Assault, Domestic and Family Violence  Counselling Service  www.1800respect.org.au National
1300 352 000  Family Law Information

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/fam ily-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language support

National
02 9514 9662 Anti-Slavery Australia  www.antislavery.org.au NSWملی
5188 5159 02 یا

0481 070 844 )متن(

My Blue Sky  www.mybluesky.org.au National /

NSW

03 9481 3000 Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights  www.ausmuslimwomenscentre.org.au Vic.

حقوق و بهداشت تولید مثل زنان

عمل ختنه یا بریدن تناسلی زنان) FGM/C( در استرالیا غیرقانونی تلقی می گردد . FGM/C شامل هر گونه روشی می باشد که منجر به برداشتن اندام تناسلی خارجی زنان به شکل جزیی یا کلی گردد یا به اندام های تناسلی زنان جراحت دیگری وارد سازد و برای اهدافی به غیر از دلایل پزشکی انجام شود. فرستادن شخص یا بردن وی به کشوری دیگر برای انجام FGM/C روی آن شخص یا استفاده از افراد دیگر دراین راستا نیز عملی غیرقانونی است.

FGM/C می تواند عواقبی جدی و بلند مدت داشته باشد. زنان ودخترانی که وارد استرالیا میگردند ممکن است مشکلاتی در رابطه با FGM/C داشته باشند. خدمات تخصصی فهرست شده ذیل می توانند دراین زمینه کمک کنند.


تلفن خدمات بانوان و بارداری ناحیه
National Education Toolkit for FGM/C in Australia  www.netfa.com.au National
02 6247 3077 Sexual Health and Family Planning  www.shfpact.org.au ACT
02 6205 1078 Women’s Health Service

www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and children/womens-health-service

1800 817 227 Women’s Information and Referral Service  www.women.nsw.gov.au/ NSW
02 9840 3877 Education Program on FGM

http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-

Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-

Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx

 Sexual Assault Referral Centre NT
08 8922 6472

08 8955 4500

www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services

Darwin  Alice Springs

08 8948 0144 Family Planning Welfare Association  www.fpwnt.com.au
07 3250 0240 Family Planning Queensland (True)  www.fpq.com.au or  www.true.org.au Qld
07 3250 0240 Multicultural Women’s Health – FGM www.true.org.au/resources/resources-

overview/multicultural-womens-health-female-genital-

1800 188 158 Women’s Information Servic mutilation-fgme  www.wis.sa.gov.au SA
08 8444 0700 Women’s Health Service  www.whs.sa.gov.au
Red Cross – Bicultural Community Health Program  www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx Tas.
1300 737 639 Child protection service  www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
131 444 Tasmania police  www.police.tas.gov.au/
1800 333 000 Crime stoppers  http://crimestopperstas.com.au
تلفن خدمات بانوان و بارداری ناحیه
03 8345 3058

1800 442 007

Royal Women’s Hospital

https://www.thewomens.org.au/health-information/

تماس رایگان مناطق روستایی

Vic.
South Eastern Centre Against Sexual Assault
1800 806 292

03 9594 2289

www.secasa.com.au تماس رایگان –24 ساعته بحران
03 9481 3000 Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for responsible-reporting-on-female-genital-cutting
1800 199 174 Women’s Information Service

www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-information service/Pages/default.aspx  تماس رایگان، دوشنبه تا جمعه، 9 صبح تا 5 بعد از ظهر

WA
08 9340 1557 WA Health, FGM Program

www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP

/gbv.php

اسلحه گرم و چاقو

حمل سلاح هایی مثل چاقو یا تفنگ دراسترالیا غیرقانونی محسوب می گردد. برای حمل یا داشتن اسلحه می بایست مجوز داشته باشید.

در مورد استفاده از اسلحه و فروش تفنگ یا چاقو به اشخاص صغیر محدودیت های سنی وجوددارد. هر ایالت و ناحیه ای ترتیبات و قوانین متفاوتی را در مورد استفاده و مالکیت سلاح اعمال می کند .


حیوانات و زندگی وحش

شکار حیوانات بومی و شکار هر حیوانی در پارک ها ی ملی یا دیگر محل حفاظت شده های طبیعی، در کل، مجاز نیست. قوانین مربوط به شکار و ماهیگیری در ایالت ها و نواحی مختلف به شکل متفاوت اعمال می گردند. شما باید قوانین مربوط به منطقه خود را مورد بررسی قرار دهید. شاید در بعضی مناطق شکار حیوانات وحشی ازاد باشد شما ممکن است نیاز به گرفتن مجوز یا پرداخت هزینه ای برای شکار داشته باشید و برای هرسلاحی که استفاده می کنید لازم است مجوز مربوطه را کسب کنید.

ماهیگیری تفریحی دراقیانوس یا در رودخانه ها معمولا با کسب مجوز مجاز ممکن است اجازه داده شود. عموما محدودیت هایی در مورد اندازه و تعداد ماهی هایی که می گیرید وجود دارد.

استرالیا قوانینی در مورد حفاظت ازحیوانات در مقابل بی رحمی و غفلت شان دارد. افر ادی که رفتار غلطی با حیوانات و پرندگان دارند می توانند به جریمه یا حبس یا هر دو مورد محکوم گردند. قوانین محلی اجازه نگهداری از حیوانات در منزل را می دهند اما عموما برای نگهداری حیوانات بومی استرالیایی نیاز به کسب مجوز مخصوص خواهید داشت. کشتن حیوانات در حیاط خلوت منزل ممنوع می باشد.

مصرف سیگار، نوشیدن مشروبات الکلی و مواد مخدر

سیگار کشیدن برای سلامت انسان مضر است و یکی از علل عمده مرگ و میر در استرالیا بشمار می رود. اطلاعات در مورد تنباکو و چگونگی ترک سیگار از سوی متخصصین سلامتی مانند پزشکان و داروسازان قابل دسترسی میباشد. اطلاعات از خدماتی نظیر Quitline با شماره گیری 848 137 (13 Quit) یا در www.quitnow.gov.au نیز قابل دسترسی می باشد.

کشیدن سیگار در ماشین هایی که کودکان حضور دارند و در اکثر مکانهای عمومی نظیر ادارات، محل های کار، مراکز خرید ،بیمارستانها، کلینیک های بهداشت، مراکز تفریح و رستورانها مجاز نیست. عمل فروش یا عرضه محصولات تنباکو به اشخاص زیر 18سال نیز غیرقانونی محسوب می گردد. دراسترالیا ،خوردن مشروبات الکلی بجز درهمه محصولات مکانها و اوقات خاص، غیرقانونی میباشد. راهنماهای مربوطه در مورد نوشیدن مشروبات الکلی توصیه دارند که هر روز نباید بیش از دو نوشابه استاندارد مصرف شود. فروش یا عرضه مشروبات الکلی به افراد صغیر برای هر کسی غیرقانونی است. نوشیدن مشروبات الکلی برای هر فرد زیر 18 سال بجز درملک شخصی خویش،مانند منزل شخصی خلاف قانون است .نوشیدن مشروبات الکلی در بسیاری ازمکانهای عمومی نیز منع شده است.

استرالیا قوانینی در مورد جلوگیری از داشتن، فروش یااستفاده از مواد مخدر دارد. نقض قوانین مربوط به مواد مخدر می تواند منجر به اعمال کیفرهایی شدیدی شامل جریمه و حبس گردد. قوانین مواد مخدر دراسترالیا برای افرادی که مواد مخدر مصرف می کنند و کسانی که مبادرت تجارت از طریق عرضه، تولید، فروش آنها می کنند، تمایز قائل می شود. رانندگی در حالی که شخص تحت تاثیر مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی قراردارد، غیرقانونی می باشد. اگر بعد از مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی رانندگی کنید، ممکن است گواهینامه رانندگی خود را از دست بدهید، جریمه شوید یا به حبس محکوم گردید. برای اطلاعات دراین زمینه به فصل 8، حمل ونقل مراجعه نمایید.

اگر شما یا شخصی که می شناسید، مشکلاتی دررابطه با مصرف غیرقانونی مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی دارید، می توانید با پزشک خود یا مراکز بهداشت محلی یا خط تلفنی کمک به افراد معتاد به مواد مخدر ومشروبات الکلی در ایالت یا منطقه خود صحبت کنید.


تلفن خدمات اطلاع رسانی مشروبات الکلی و مواد مخدر ایالت و یا ناحیه
02 6207 9977 ACT
02 9361 8000 (Sydney)   1800 422 599 )NSW( ایالت NSW
08 8922 8399 (Darwin)

)مرکز استرالیا( 0857 1598 08

)در سرتاسر ناحیه( 1800 131 350

NT
1800 177 833 Qld
1300 131 340 SA
1800 888 236 Vic.
تلفن خدمات اطلاع رسانی مشروبات الکلی و مواد مخدر ایالت و یا ناحیه
1800 811 994 Tas.
08 9442 5000 (Perth)   1800 198 024 (WA ایالت) WA


برای اطلاعات بیشتر:

تارنما: آژانس
 www.quitnow.gov.au National Tobacco Campaign
www.alcohol.gov.au/ Department of Health
www.drugs.health.gov.au/ National Drugs Campaign
www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 Australian Drug Information Network

محدودیت ها درمورد واردات گیاهان و حیوانات

اگر شما محصولات را به شکل آنلاین خرید می کنید یا به )از( استرالیا سفر می کنید ،قوانینی درمورد گیاهان و حیواناتی  که می توانید خریداری کنید یا با خود بیاورید، وجود دارند. برای کسب اطلاعات دراین زمینه به

.مراجعه کنید www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers

را نقض کرده است یا خیر به wildlife laws برای  بررسی این نکته که آیا بار )چمدان( شما قوانین مربوط به www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs  .مراجعه نمایید

قوانینی نیز در مورد گیاهان و حیواناتی که می توانند در استرالیا منتقل شوند، وجود دارند. اگر قصد سفر در محدوده  استرالیا رادارید به www.quarantinedomestic.gov.au/ مراجعه نمایید و شرایط حمل آیتم های مجاز به مقصد  را کنترل کنید.


قوانین دیگر

دراسترالیا مجازات مرگ وجود ندارد. قوانینی برای مقابله با ریختن آشغال، آلوده کردن هوا یا جابجایی ضایعات بدون مجوز وایجاد صدای اضافی وجود دارند.


مشاجرات با همسایگان

بسیاری اززمینه های موضوعات مشاجره با همسایگان نیز تابع قوانینی می باشند. خدماتی برای رفع اختلافات و میانجیگری آنها وجود دارند که می توانند به حل مشکلات بعنوان جایگزینی برای مراجعه به دادگاه کمک کنند .

 

یاری رسانی حقوقی

در همه ایالات و نواحی سازمانهایی وجود دارند که به افراد اطلاعات لازم درخصوص حقوق و وظایف قانونی شان می دهند و دسترسی آنها را به نظام قضایی تسهیل می کنند .

آژانسهای Legal Aid به مراجعه کنندگان واجد شرایط در باره مسائل جنایی، فروپاشی خانوادگی، خشونت خانوادگی، مهاجرت ،سلامت روان، تامین اجتماعی، بدهی و تخلفات رانندگی مشاوره حقوقی می دهند:

تارنما: تلفن آژانس ایالت یا منطقه
www.legalaidact.org.au/ 1300 654 314 Legal Aid ACT ACT
www.legalaid.nsw.gov.au/ 1300 888 529 Legal Aid NSW NSW
www.nt.gov.au/ntlac 1800 019 343 Northern Territory Legal Aid

NT

Commission

www.legalaid.qld.gov.au/ 1300 651 188 Legal Aid Queensland Qld
www.lsc.sa.gov.au/ 1300 366 424 Legal Services Commission of South

Australia SA

تارنما: تلفن آژانس ایالت یا منطقه
www.legalaid.tas.gov.au/ 1300 366 611 Legal Aid Commission of Tasmania Tas.
www.legalaid.vic.gov.au/ 1300 792 387 Victoria Legal Aid Vic.
www.legalaid.wa.gov.au/ 1300 650 579 Legal Aid Western Australia WA

مراکز حقوقی اجتماعی مشاوره حقوقی و کمک در مورد مسائل مختلفی فراهم می کنند. برخی از آنها کلاسهای اجتماعی برگذار می کنند که درآنها می توانید در مورد حقوق و مسئولیتهای قانونی تان بیشتر یاد بگیرید. 


تارنما سازمانهای حقوقی ملی
www.naclc.org.au/ National Association of Community Legal Centres
www.lawstuff.org.au/ Children’s and Youth Law Centre
www.wlsa.org.au/ Women’s Legal Services