دراسترالیا تهیه مسکن می تواند مشکل باشد و اجاره نیز می تواند گران باشد. بویژه برای خانواده های بزرگ، پیدا کردن مسکن طولانی مدت که مناسب تمام نیازهای آنها باشد، امری مشکل است. شاید لازم باشد که به همان مسکنی که قابل دسترسی میباشد قناعت کنید.

 • مسکن کوتاه مدت  
 • اجاره یک منزل یا آپارتمان شخصی  
 • کمک در تهیه مسکن
 • حقوق و مسئولیت های مستاجرین  
 • خرید یک منزل یا آپارتمان  
 • خدمات خانگی ضروری  
 • جمع آوری و بازیافت زباله منزل  
 • پست  


مسکن کوتاه مدت

گزینه های مسکن کوتاه مدتی که شما می توانید در اولین ورودتان مورد بررسی قرار دهید شامل موارد ذیل میگردند:

 • پانسیون های شبانه روزی و نرخ های تخفیف دار هتل ها  
 • اگر در استرالیا تحصیل می کنید، شاید بخواهید در مسکن موقت دانشجویی اسکان یابید. بدین منظور  با پرسنل حمایت بین المللی موسسه خودتان مذاکره نمایید یا برای جزییات بیشتر به تارنمای آنها مراجعه نمایید. برای گزینههای اسکان برای دانشجویان خارجی به این سایت بروید: 

 www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

اجاره یک منزل یا آپارتمان شخصی

اجاره یک منزل یا آپارتمان معمولا ازطریق بنگاههای املاک، انجام می شود که به نمایندگی از طرف صاحبخانه ها عمل می کنند. شما می توانید مستقیما از خود مالک نیز منزل را اجاره کنید .املاک اجاره ای به شکل آنلاین و در روزنامه ها در بخش های To let’‘ و ’‘Accommodation vacant تبلیغ می شوند. شما می توانید به خود آژانس های املاک نیز مراجعه کنید و از آنها فهرست املاک اجاره ای خالی را بخواهید.

“اجاره نامه”(Lease)  یا “قرارداد اجاره”(Residential Tenancy Agreement)  یک قرارداد کتبی قانونی بین مستاجر و موجر می باشد. این قرارداد معمولا برای دوره معین شش یا دوازده ماهه منعقد می گردد. اگرچه شما می توانید قبل ازامضاء در مورد مدت آن مذاکره نمایید. شما می توانید در پایان دوره اجاره را تمدید کنید. داشتن یک قرارداد کتبی به معنای توافق قبلی در مورد شرایط اجاره از قبیل اجاره بها، زمان پرداخت اجاره، تعیین طرف ملزم به پرداخت هزینه خدمات شهری (نظیر آب و برق و گاز، جمع آوری زباله و دیگر خدمات)، تعداد دفعات بازرسی ازمنزل، و اجازه نگهداری حیوانات دست آموز در منزل و مدت اقامت در ملک می باشد .

شما نباید نسبت به قرارداد اجاره ای که مدت آن از مدتی که شما قادر به اقامت هستید، بیشتر است، تعهدی را بپذیرید زیرا اگر قبل از پایان دوره توافق شده ملک را ترک کنید، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه ای قابل توجه شوید (که بعنوان جریمه نقض قرارداد اجاره (Breaking a lease) شناخته می شود).

در شروع اجاره منزل، معمولا شماباید یک ماه اجاره را از قبل بپردازید و یک وثیقه بدهید. وثیقه ،سپرده پرداخت شده به مالک می باشد. مبلغ آن در ایالت ها و مناطق مختلف متفاوت است. موجر یا بنگاه املاک میبایست وثیقه شما را مطابق باقوانین مربوط به وثیقه های اجاره مسکونی درایالت شما، نگهداری کند. هنگامی که شما ملک را ترک می کنید، درصورتی که بدهی اجاره نداشته باشید و ملک تمیز و بدون خسارت است، وثیقه به شما مسترد می گردد .

قبل از اینکه شما به منزل نقل مکان کنید ،شرایط فیزیکی ملک و هر گونه صدمه ای که ازقبل به آن وارد شده باشد در سندی به نام “گزارش شرایط منزل “(Condition Report) ثبت می شود. این سند توسط موجر و بنگاه املاک تدوین می شود و به شما کمک می کند که وقتی منزل را تخلیه می کنید از اختلاف جلوگیری شود. در صورت ایجاد هر گونه صدمه ای به منزل میبایست موجر را در جریان قرار دهید و برای ایجاد هر گونه تغییری درآن می بایست قبلا رضایت موجر را کسب کنید. معمولا موجرین مسئول انجام تعمیرات منزل میباشند.

قبل از بازرسی منزل و اگاهی از شرایط اجاره نامه، انرا امضاء نکنید چون بعد از امضای آن شما از لحاظ قانونی ملزم به رعایت شرایط آن می گردید.

شما مجاز به اجاره دادن مجدد ملکی که اجاره کرده اید، نمی باشید )یعنی نمی توانید آن را به شخص دیگری که نام آن در اجاره نامه ذکر نشده است، اجاره دهید( ونیز مجاز به آوردن اشخاص دیگری اضافه بر تعداد مجاز قانونی مشخص شده در اجاره نامه برای اقامت بلند مدت درمنزل نیستید. اقامت افراد به شکل کوتاه مدت معمولا مجاز است.

در صورتی که قصد تخلیه منزل را دارید باید موجر خود را از قبل )معمولا حداقل چهار هفته قبل یا مدتی که در اجاره نامه تعیین شده است( در جریان قرار دهید .

کمک برای مسکن

افراد کم درآمد برای دریافت مسکن موقت یا کمک مالی ازسوی دولت برای کمک در پرداخت وثیقه اجاره و اجاره پیش ماه اول واجد شرایط میباشند.

Rent Assistance (کمک هزینه اجاره) پرداختی دولت برای کمک به افراد کم درآمد در پرداخت اجاره منزل می باشد.مسکن دولتی  

درصورتی که شما پرداختی های Centrelink را دریافت می کنید یا جزء افراد کم درآمد می باشید، می توانید در خواست اجاره مسکن دولتی بدهید که تحت مالکیت دولت قرار دارد.

درصورتی که شما در مسکن دولتی بسر می برید، اجاره را به نرخ دولتی )سوبسیددار( پرداخت می کنید که کمتر از اجاره ملک شخصی می باشد.

زمان انتظار برای مسکن دولتی بسته به مکانی که قصد زندگی در آن دارید، مساحت ملک، و فوریت نیاز شما به مسکن تفاوت می کند. دوره های انتظار می تواند طولانی باشد. برای اطلاعات بیشتر:تارنما تلفن اداره مسکن ایالت و ناحیه
www.communityservices.act.gov.au/hcs 133 427 Housing and

ACT

Community Services

www.housing.nsw.gov.au 1300 468 746 Housing NSW NSW
https://nt.gov.au/property/public-housing 08 8999 8814 Department of Housing NT
www.qld.gov.au/housing/public-community housing 13 74 68 Department of Housing  and Public Works Qld
www.housing.sa.gov.au 131 299 Housing SA SA
www.dhhs.tas.gov.au/housing 1300 135 513 Housing Tasmania Tas.
www.housing.vic.gov.au/public-housing 1300 650 172 Office of Housing Vic.
www.housing.wa.gov.au 1800 093 325 Department of Housing WA

پشتیانی مسکن برای افراد بی سرپناه  

اگر شما بی سرپناه شده اید و درخطر بی سرپناهی قرار گرفته اید، خدمات زیر می توانند به شما برای مسکن اضطراری یا معرفی به مراکز دیگر کمک کنند. تلفن خدمات و تارنما ایالت و یا ناحیه
02 6247 7744 Homelessness Australia  www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless National
1800 176 468 FirstPoint  www.firstpoint.org.au ACT
1800 152 152 Link2Home  www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home NSW
ShelterMe  www.shelterme.org.au NT
1800 474 753 Homeless Hotline

www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary accommodation/homeless-persons-information-qld/

Qld
1800 003 308 Help in Crisis Situations

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency shelter-and-homelessness/accessing-services

SA
1800 800 588 Housing Connect  www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect Tas.
تلفن خدمات و تارنما ایالت و یا ناحیه
1800 825 955 Crisis and emergency accommodation  www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation Vic.
1800 065 892 Homelessness Advisory Service  www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice WA

حقوق و مسئولیتهای مستاجر

در همه ایالات و نواحی سازمانهای دولتی وجود دارند که به مستاجران در باره حقوق و مسئولیتهایشان و در اغلب موارد به زبانهای مختلف مشاوره می دهند .تلفن اداره مسکن و عدالت در معاملات ایالت و یا ناحیه
13 22 81 Access Canberra

www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ic

ACT  o

13 32 20 NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a

_home.page

NSW
1800 019 319 Consumer Affairs  www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies NT
1300 366 311 Residential Tenancies Authority  www.rta.qld.gov.au/ Qld
131 882 Consumer and Business Services

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-

SA

letting/renting-privately

1300 654 499 Consumer Affairs and Fair Trading  www.consumer.tas.gov.au/renting Tas.
1300 558 181 Consumer Affairs Victoria

www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-

Vic.  a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts

1300 304 054 Department of Commerce  www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa WA


همچنین سازمانهای غیر دولتی هستند که به مستاجران مشاوره می دهند.


تارنما: تلفن تارنمای مستاجرین ناحیه یا ایالت
www.tenantsact.org.au/contactUs/Te  nants-Advice-Service 02 6247 2011 Tenants’ Union ACT ACT
www.tenants.org.au Tenants NSW NSW
تارنما: تلفن تارنمای مستاجرین ناحیه یا ایالت
www.dcls.org.au/legal-and advocacy-services/tenants-advice 1800 812 953 NT Tenants’ Advice Service NT
http://tenantsqld.org.au/info-for tenants 1300 744 263 Tenants Queensland Qld
www.syc.net.au/tias/overview 1800 060 462 Tenants Information and Advisory

Service

SA
http://tutas.org.au/ 1300 652 641 Tenants Union of Tasmania Tas.
www.tuv.org.au 03 9416 2577 Tenants Union of Victoria Vic.
www.tenancywa.org.au 08 9221 0088

1800 621 888

Tenancy WA

تماس رایگان مناطق روستایی

WA
https://reia.asn.au/consumers/rentin  g-or-leasing-a-property  Real Estate Institute of Australia National

خرید یک منزل یا آپارتمان

منازل یا آپارتمانها معمولا برای فروش در روزنامه یا به شکل آنلاین تبلیغ می شوند. آژانس های معاملات املاک نیز، املاک فروشی را فهرست می کنند. اگر شما برای اولین بار است که در استرالیا درصدد خرید منزل می باشید ممکن است واجد شرایط کمک هزینه خرید اولین خانه ایالتی یا دولتی باشید )به www.firsthome.gov.au مراجعه کنید.(

درصورتی که شما مقیم دائم استرالیا نیستید، ممکن است برای خرید یک منزل به تاییدیه سرمایه گذاری خارجی نیاز داشته باشید

.)مراجعه نمایید www.firb.gov.au/real-estate به(

در صورتی که برای خرید ملک نیاز به گرفتن وام دارید، با بانک خود یا دیگر موسسات مالی تماس بگیرید. در استرالیا افراد معمولا از یک وکیل یا انتقال دهنده )کاوینسر( برای مدیریت معامله استفاده می کنند. هیچ قراردادی را امضاء نکنید مگرآنکه شرایط آن برای شما کاملا تفهیم شده باشد.

 برای  اطلاعات بیشتر در موردد خرید ملک به سایت زیر مراجعه نمایید:‌

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property

خدمات خانگی ضروری  

شما چه منزلی را خریده باشید یا آنرا اجاره کرده باشید، لازم است که از خدمات خانگی مثل وصل آب، برق و گاز درملک برخوردار باشید. خدمات ارائه شده ممکن است برعهده آژانس های دولتی یا شرکت های خصوصی باشد که این موضوع بستگی به محل منزل شما دارد .راهنمای تلفن را چک کنید. شما می بایست چند روز قبل از حرکت به منزل جدید با ارائه دهندگان خدمات مربوطه تماس بگیرید و آنها را در جریان قرار دهید.

قبل از امضای هر قراردادی برای خدمات خانگی، از نیاز به آن خدمات اطمینان حاصل کنید. برای مثال در صورتی که در یک مسکن موقت زندگی می کنید، یک قرارداد سه ساله تامین برق را امضاء نکنید. قبل از امضای هر قراردادی به شرایط قرارداد کاملا توجه کنید. برای اداره خدمات انرژی در منزل راهنمای کمک در  www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home  Australian Energy Regulator قابل دسترسی می باشد. در www.aer.gov.au/consumers/aer-resources نیز اطلاعات بیشتری وجوددارد. 

شرکت برای هزینه خدمات ارائه شده بطور منظم قبض مربوطه را ارسال می کند. درصورتی که قادر به پرداخت قبض در تاریخ سررسید نمی باشید، یا اگر می خواهید آنها را تعویض کنید بلافاصله با شرکت تماس بگیرید. درصورتی که در پرداخت قبض های خود مشکل دارید، عرضه کننده خدمات می تواند به شما کمک کند و می توانید از قطع خدمات خود در این زمینه جلوگیری کنید.


برق و گاز  

برای کسب اطلاعات درزمینه انتخاب عرضه کنندگان برق وگاز و شناخت حقوق خود در این رابطه، به

.مراجعه نمایید www.energymadeeasy.gov.au/ تارنمای دولت استرالیا Energy Made Easy

هنگام انتخاب یک عرضه کننده خدمات موارد ذیل را بررسی کنید:

 • طول مدت قرارداد
 • نرخ هزینه های وصل یا لغو زود هنگام خدمات  
 • اینکه آیا عرضه کننده میداند شما تخفیف یا حمایت مالی دریافت میکنید.

تارنمای Energy Made Easy نیز برگه های اطلاعاتی را به زبانهای مختلف ارائه می دهد اگر نمی توانید مشکل عرضه کننده برق یا گاز خود را حل کنید با) 0-www.energymadeeasy.gov.au/publications( و فهرست  

بازرسی انرژی (www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) تماس بگیرید. Centrepay Centrepay یک خدمات پرداخت قبض داوطلبانه است که برای مشتریان Centrepay رایگان می باشد .

به www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay مراجعه کنید. شما می توانید از Centrepay برای کسر از حساب Centrelink خود برای پرداخت قبض ها، مخارج و هزینه های منزل مثل اجاره، گاز ،برق، آب و تلفن نیز استفاده کنید. شما می توانید درهر زمانی از حساب کسر کنید یا آنرا تغییر دهید. سریعترین راه برای انجام اینکار استفاده از حساب آنلاین Centrelink خود از طریق myGov در www.my.gov.au .می باشد

تلفن ها و اینترنت

در استرالیا تلفن های موبایل با عنوان ’mobile phones‘ و تلفن های ثابت درمنزل به عنوان ’landline phones‘ یا

’landlines‘ شناخته شده اند .

قراردادهای منعقده برای این خدمات اغلب پلان نامیده می شوند. برای مقایسه خدمات تلفن و اینترنت، شما می توانید از طریق

.به شکل آنلاین جستجو کنید ‘internet plan’ و ‘landline’ plan’ ،‘mobile plan’ وارد کردن عباراتی مثل

شرایط شرکت ها را با دقت جستجو کنید و سند کوتاه آنها با عنوان خلاصه اطلاعات مهم   (Critical Information Summary) را قبل از امضای قرارداد مطالعه کنید.

اینها بعضی مشخصات مشترک قراردادهای تلفن و اینترنت استرالیا می باشند:

 • خدمات معمولا نیاز به یک هزینه اتصال دارند.
 • ممکن است لازم باشد قرارداد یک ساله یا دوساله منعقد کنید.
 • اکثر خدمات تلفن همراه شامل حجم تماس خاصی یا حجم داده مشخصی در هر ماه برای تلفن همراه براودبند میباشند و اگر شما بیش از این حجم مشخص شده مصرف کنید باید هزینه بیشتری بپردازید.
 • بیشتر خدمات شامل ارسال هشدار های مدیریت –یک اس ام اس یا ایمیل میباشند که که اگر 50 درصد، 85 درصد یا

100درصد مصرف بیشتر از ماهانه تان داشته باشید به شما اطلاع رسانی می کنند.

 • شمامی توانیداز خدمات پیش پرداخت )پرداخت قبل از استفاده ( یا پسا پرداخت )ارائه دهنده برای شما یک قبض ارسال میکند( استفاده کنید.

درصورتی که یک قبض تلفن یا اینترنت دریافت کنید و نتوانید آنرا در تاریخ سررسید پرداخت کنید باید با شرکت تماس بگیرید.

تماس های تلفنی به دیگر کشورها اغلب در هزینه های پلان تلفن ماهانه درج نمی شود. این تماس ها معمولا گران می باشند. شما لازم است تماس های خارجی خود را به طور دقیق کنترل کنید یا از کارت تماس پیش پرداخت استفاده کنید )از فروشگاههای معمولی قابل دسترسی میباشد(.  

اگر می خواهید اینترنت به منزل شما وصل باشد یا از طریق دستگاه بی سیم )وایرلس( به آن دسترسی داشته باشید، باید این مسئله را در قرارداد منعقده باارائه دهنده خدمات اینترنت درج کنید. قبل از امضای هر قراردادی مطمئن شوید که ازعهده پرداخت

خدمات برمی آیید و این خدمات هماهنگ با نیازهای شما میباشد. شما می توانیداز اتصالات اینترنت بی سیم پیش پرداخت نیز استفاده کنید.

مراکزی وجود دارند که برای شما دسترسی و اموزش اینترنت رایگان یا کم هزینه فراهم می سازند. مثلا کتابخانه های عمومی و شوراهای محلی می توانند دسترسی به اینترنت رایگان ارائه دهند.

Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) شما  باید فقط از شرکت های تلفن واینترنتی که عضو طرح .فهرست شده اند www.tio.com.au/members/members-listing هستند استفاده کنید )این شرکت ها در

درصورتی که مشکلی برای خدمات تلفن یا خدمات اینترنت شما پیش آید، و شرکت قادر به رفع آن نباشد، شما می توانید از طریق تلفن با شماره 058 062 1800 با مراجعه به www.tio.com.au/making-a-complaint به TIO بصورت رایگان شکایت کنید.

جمع آوری زباله و بازیافت زباله خانگی  

معمولا مراکز دولتی محلی مدیریت جمع آوری زباله را برعهده دارند. معمولا سطل هایی برای تفکیک مواد زباله و مواد بازیافتی منزل مثل بطری ها، قوطی ها، کاغذها و کارتن ها وجود دارند.

برای بررسی روزهای جمع آوری زباله با شورای محل خود تماس بگیرید یا از همسایگان خود سوال کنید.  


پست

شما می توانید نامه های خود را از طریق دفاتر یا صندوق های شرکت Australia Post پست کنید. هزینه پست نامه به کشورهای خارج بیشتر از پست استرالیا میباشد. Australia Post برای شما خدمات مفید دیگری  همچون پرداخت قبض و گرفتن عکس گذرنامه نیز انجام می دهد به https://auspost.com.au مراجعه نمایید. در صورت تغییر نشانی منزل می توانید نامه ها را به آدرس جدید خود منتقل کنید. ممکن است شما واجد شرایط استفاده از تخفیف های هزینه پست نیز باشید .Australia Post می تواند آدرس  شما را به سازمانهای دیگر نیز منتقل کند.