ویزای ازدواج یا شریک زندگی استرالیا ‌ ‌

اگر شما ازدواج کردید یا نامزد یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا هستید و یا در استرالیا دارای اقامت دائم و یا تابعیت هستید و در ارتباط واقعی و ادامه دار با شخصی بالای ۱۸ سال هستید میتوانید برای اقدام به ویزای دائم ازدواج فکر کنید .

‌ برای درخواست این ویزا، باید ازدواج شما چه در داخل و چه در خارج از استرالیا ثبت شده باشد. هرچند ثبت ازدواج تنها پیش‌نیاز این ویزا نیست.‌‌‌ ‌

‌مدارک مختلفی برای ثبات ارتباط واقعی شما با شریک زندگیتان به اداره مهاجرت استرالیا باید ارائه شود و ویزای شما در صورت قبولی ، ویزای موقت دو ساله با قابلیت تبدیل به اقامت دائم بعد از دو سال خواهد بود.‌ ‌

‌افرادی که برای حداقل ۱۲ ماه در ارتباط واقعی و ادامه دار و یا زندگی مشترک با شریک زندگی خود هستند نیز میتوانند برای اقدام به این ویزا فکر کنند. ‌ اشخاصی که با این نوع ویزا وارد استرالیا می شوند اجازه کار فول تایم دارند و از برخی از حقوق و مزایای شهروندی برخوردار می شوند.