ویزای بازنشستگی


این ویزا در حال حاضر چهار ساله موقت و قابل تمدید بوده و برای کسانی است که بخواهند دوران بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.‌

خبر خوب این است که دولت استرالیا به تازگی قصد این را دارد که که قابلیت تبدیل شدن به اقامت دائم را به این ویزا بدهد.

شرایط متقاضی ویزای بازنشستگی ‌

  • بالای 55 سال سن داشته باشد.(سن همسر متقاضی محدودیت ندارد) ‌
  • ثابت نماید که درآمد سالیانه ای معادل 65،000 دلار استرالیا در سال دارد. ‌
  • پذیرش و موافقت یک ایالت بدست آورده شود. ‌
  • دارایی های خالص متقاضی حداقل 750,000 دلار استرالیا باشد. ‌
  • در صورتیکه متقاضی مایل باشد خارج از مرکز استان زندگی کند در این صورت لازم است 500,000 دلار استرالیا دارایی داشته باشد وسالیانه 50,000 دلار نیز درآمد داشته باشد. ‌

تعهدات متقاضی ویزای بازنشستگی ‌

  • متقاضی بایستی مبلغ 750,000 دلار استرالیا بصورت سپرده نزد دولت ایالتی بمدت 4 سال سپرده گذاری کند. ‌
  • بغیر از همسر متقاضی همراه دیگری پذیرفته نخواهد شد. ‌
  • مدت این ویزا 4 سال است. ‌
  • متقاضی حق کار کردن فقط 20 ساعت در هفته را خواهد داشت. ‌
  • در صورتیکه متقاضی در خارج از مرکز استان اقامت نماید در این صورت میزان سپرده به 500,000 دلار تقلیل می یابد.‌ ‌‌