ویزای پناهندگی

واژه “پناهنده” به اشخاصی اطلاق میشود که:

《به دلايل✔ نژاد، ✔مذهب، ✔مليت يا ✔عضويت در يك گروه خاص اجتماعي يا عقيده سياسي، ترس موجهي از آزار دارد و در خارج از كشور اصلي خود به سر مي برد و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداري از حمايت آن كشور يا بازگشت به آن نيست》.‌ ‌

? فردی که کشور خود به دلیل جنگ، قحطی یا برای اینکه او به دنبال فرصت های اقتصادی بهتر است ترک کرده است ممکن است بر طبق تعریف قانون یک پناهنده نباشد. او باید ترس موجه از آزار و اذیت برای یکی از دلایل بالا  داشته باشد تا بعنوان یک پناهنده شناخته شود و باید مشمول سایر الزامات بشود.‌ ‌

? ترس موجه از آزار و اذیت:‌ ‌‌ ‌

‌قانون بیان می کند که یک فرد دارای یک ترس موجه از آزار و اذیت است اگر: ‌‌ ‌‌ ‌

✔ او برای حداقل یکی از پنج دلیل مشخص شده در قانون از آزار و اذیت می ترسد.

✔ یک احتمال واقعی وجود داشته باشد که اگر او به کشور خود برگردد برای یک یا چند تا از آن د یل مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت.

✔ احتمال واقعی آزار و اذیت مربوط به تمام مناطق کشور او می شود ‌ ‌

✔ حداقل یکی از پنج دلیل باید یک دلیل ضروری و قابل توجهی برای آزار و اذیت باشد. ‌

✔ آزار و اذیت شامل هر دو آسیب جدی به فرد و رفتار سیستماتیک و تبعیض آمیز “ می باشد. ‌

? طرق پناهندگی در استرالیا:‌ ‌

‌به ۲ طریق صورت می گیرد و اشخاصی که می خواهند از طریق پناهندگی اقدام کنند، از دو طریق وارد کشور استرالیا می شوند:

✔ از طریق پناهندگی و طرح ویژه بشر دوستانه

✔ به عنوان پناه جو (پناهجو کسی است که به دنبال حمایت است و به عنوان یک پناهنده در آن کشور هنوز در انتظار پاسخ ارزیابی می باشد که آیا شخص دارای شرایط پناهندگی می باشد یا خیر).

✔ برنامه یا طرح ویژه بشر دوستانه(SHP) : این طرح برای افرادی است که خارج از کشور خود هستند و مورد آزار و یا تبعیض شدید قرار می گیرند به طوری که حقوق بشر آنها نقض می شود. برای در خواست ویزای SHP باید یک پیشنهاد کننده ای که شهروند استرالیا است و یا اقامت دائم استرالیا را دارد و یا یک سازمان عمومی در استرالیا است، مورد حمایت قرار گیرد. ‌‌? دولت استرالیا هر ساله به تعداد محدودی از متقاضیان پناهندگی ویزای پناهندگی از نوع REFUGEE AND HUMANITARIAN می دهد. برخی ازاین زیر گروهها عبارتند از : ‌

✔ ویزای پناهندگی ( زیر طبقه ۲۰۰ ) ‌

ویزای مخصوص بشر دوستانه جهانی برای پناهجویان ساکن خارج استرالیا (زیر طبقه ۲۰۲)

✔ ویزای زنان در معرض خطر ( زیر طبقه ۲۰۴)

 ویزای حفاظت – کلاس XA زیر کلاس ۸۶۶ . این ویزا برای کسانی است که به صورت قانونی وارد خاک استرالیا شده اند. این ویزا اجازه ی همراه دارد و تمامی همراهان باید در زمان درخواست ویزا در خاک استرالیا باشند، همچنین این ویزا به متقاضی اجازه ی اقامت دائم و کار در استرالیا و استفاده از خدمات درمانی استرالیا را می دهد.‌

? استرالیا در حال حاضر از اسکان پناهجویانی که تلاش می کنند با قایق یا به صورت غیر قانونی به این کشور وارد شوند جلوگیری می‌کند. بیشتر پناهجویان ایرانی در اردوگاه پناهندگان درجزایر نائورو و مانوس در پاپوا گینه نو در شرایط نامناسبی اقامت دارند.‌ ‌

? نقش وکیل مهاجرت کمک به ارائه ادعای پناهندگی اشخاص، به بهترین وجه به سازمان اداره مهاجرت استرالیاست و ارائه هرگونه کیس پناهندگی توسط وکیل کاملا غیر قانونیست .گول افراد سودجو را نخورید، در صورت اطلاع یافتن اداره مهاجرت به به دروغ بودن کیس پناهندگی، پرونده بلافاصله مردود میشود و شانس خود را برای همیشه از دست میدهید. ‌ ‌

راههای بسیار متعددی برای مهاجرت قانونی به استرالیا وجود داردکه توسط وکیل مهاجرتی استرالیا، قابل طرح و انجام است. ‌