اشتغال

 • گشتن برای کار
 • Centrelink
 • ارزیابی مدارک تحصیلی و مهارتها
 • حقوق و حفاظتها در محل کار
 • بهداشت و ایمنی در محل کار
 • حقوق بازنشستگی


گشتن برای کار

بازار کار استرالیا می تواند بسیار رقابتی باشد. عوامل اقتصادی، مدارک تحصیلی شما، مهارت و توانایی شما در تکلم به زبان انگلیسی و نوع کارمورد نظرتان بر سرعت پیدا کردن کار تاثیر می گذارد. موجود بودن کار در قسمت های مختلف استرالیا فرق می کند. روزنامه ها معمولا Job Vacancies’‘یا ’Positions Vacant‘را تبلیغ می کنند. فرصتهای شغلی همچنین به صورت آنلاین فهرست می شوند. آژانسهای کاریابی خصوصی در راهنمای تلفن و نیز بسیاری از تارنماهای کاریابی نیز وجود دارند. شما می توانید مشاغل مختلف در سرتاسر استرالیا را از طریق jobactive که یکی از تارنماهای بزرگ رایگان کاریابی در استرالیا است به نشانی www.jobactive.gov.au/ جستجو کنید.Centrelink

Centrelink به جویندگان کار خدمات و پرداختی هایی را ارائه می دهد. برای احراز شرایط دریافت کمک هزینه باید یا بدنبال کار باشید، در حال تحصیل در یک رشته مورد تایید باشید یا مشغول انجام فعالیتهای مورد تایید باشید.


جزییات تماس Centrelink
www.humanservices.gov.au Centrelink تارنمای
www.humanservices.gov.au/multicultural اطلاعاتی برای مهاجران، پناهندگان و بازدیدکنندگان  
www.humanservices.gov.au/yourlanguage اطلاعاتی به زبانهای دیگربه غیر ازانگلیسی
131202 برای کسب اطلاعات به زبانهای دیگربه غیر ازانگلیسی  
132850 تماس برای جویندگان کار
ممکن است Centrelink برای کمک به شما در پیدا کردن کار، شما را به مراکز خدمات کاریابی مانند jobactive یا Disability Employment Services معرفی نماید. اگر شما در مناطق دور افتاده زندگی می کنید، ممکن است به یک مرکز برنامه توسعه اجتماعی معرفی گردید.


Jobactive

Jobactive جویندگان کار را با کارفرمایان مرتبط می کند و خدمات خود را در بیش از 1700 محل در سراسر استرالیا ارائه می دهد. ارائه کننده های jobactive خدمات خود را بنابر احتیاج مراجعه کنندگان خود ارائه می دهند. آنها با کارفرمایان محلی ،سازمانهای آموزشی ثبت شده، سازمان های دولتی، اجتماعی و درمانی همکاری می کنند تا به مراجعین شان در پیدا کردن کار کمک کنند. شما می توانید برای دسترسی به تعلیم و تجربه کاری، کمک در تغییر مکان، یارانه های پرداخت دستمزد، آموزش، کارآموزی هایا New Enterprise Incentive Scheme به منظور دریافت کمک برای راه اندازی کسب و کار جدید، کمک بگیرید. 

فراهم است www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers کمک به جویندگان کار در فراهم کننده jobactive تان به شما کمک می کنند تا یک طرح اشتغالی ایجاد کنید که مشخص می کند چه باید بکنید تا شغلی را بدست بیاورید و نگهدارید. این طرح ممکن است شامل رزومه نویسی، گرفتن تجربه کاری و بدست آوردن مهارتها یا مدارک تحصیلی جدید باشد .

اگر شما یک پناهنده یا شخصی هستید که با ویزای بشردوستانه وارد شده است، واجد شرایط تمامی خدمات کمک به اشتغال از روز ورودتان می باشید. سایر مهاجران ممکن است واجد شرایط دریافت خدمات اشتغال محدودتری باشند. برای اطلاعات بیشتر با Centrelink تماس بگیرید. برای پیدا کردن ارائه دهنده محلی jobactive خود به www.jobactive.gov.au مراجعه نمایید.  هرکس که بطور قانونی مجاز به کار در استرالیا است )ازجمله بازدیدکندگان از استرالیا که دارای ویزای کار مناسب هستند(  می توانند به کارهای برداشت محصول از جمله میوه چینی و برداشت محصولات دیگر در نواحی منطقه ای مشغول گردند. ارائه خدمات خود را ارائه می دهند Harvest Labour Services از طریق Harvest Labour Services کنندگان 

خدماتیکه در زیر آمده اند نیز می توانند مفید باشند: جزییات تماس

jobactive
136268 Job Seeker Hotline
www.jobactive.gov.au تارنمای jobactive
www.employment.gov.au/translated-jobactive factsheets jobactive اطلاعاتی به زبانهای دیگر به غیر از انگلیسی
http://employment.gov.au/australian-labour market-update-publication نشریات Labour Market Update استرالیا
www.harvesttrail.gov.au اطلاعات Harvest Labour Services

تارنما

تلفن آژانس های خدماتی
www.australianapprenticeships.gov.au 133873 Australian Apprenticeships
www.education.gov.au/job-guide Jobguide برای اشتغال جوانان
www.employment.gov.au/job-seekers-0 131764 +Experience برای بالغین و استخدام  
http://myfuture.edu.au MyFuture یک تارنما برای ارائه مشاوره
۱۳۶۲۶۸ کمک برای راه اندازی کسب و کار کوچک
ارزیابی مدارک و مهارتها

اگر شما دارای مدرک تحصیلی، مهارتها یا تجارب کاری مرتبط در یک شغل خاص هستید ،ممکن است بخواهید که آنها را به صورت رسمی ارزیابی کنید تا بتوانید در استرالیا کار پیدا کنید. ارزیابی دانش و مهارت شما همچنین می تواند افقهای کاری شما در آینده و مهارتهای حرفه ای تان را توسعه دهد.

اگر شما قصد تحصیل یا آموزش در استرالیا را دارید، ارزیابی رسمی مدارک شما یا سوابق کار در خارج از کشور می تواند به شما کمک کند تا بتوانید شرایط پذیرش در رشته مورد نظر خود را احراز نمایید یا حتی طول مدت تحصیل را کوتاهتر کنید .

 برای  کسب اطلاعات بیشتر درخصوص ارزیابی مدارک بهhttp://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-

.مراجعه نمایید recognition.aspx


روشهای مختلفی برای ارزیابی مهارتها و مدارک تحصیلی شما وجود دارد:

ارزیابی آموخته های پیشین  Recognition of Prior Learning (RPL) روشی برای سنجش و ارزیابی دانش و مهارتهایی است که فرد از طریق آموزش، تعلیم، کار یا تجارب زندگی آموخته است. این پروسه می تواند منجر به دریافت مدرک کامل یا بخشی از یک مدرک استرالیایی شود.  ها شامل ارائه RTO. انجام می شوند Registered Training Organisations (RTOs) توسط RPL ارزیابی های

دهندگان آموزشهای عالی )دانشگاهها( و موسسات آموزشهای فنی و حرفه ای که می توانند دولتی یا خصوصی باشند، انجام می پذیرد. اگر دارنده موارد زیر باشید، ممکن است واجد شرایط RPL شوید:  

 • مدرک تحصیلی خارج از استرالیا  
 • گواهی تحصیلی مرتبط
 • اسناد مربوط به دانش و مهارتهایی که در کسب تجارب کاری با دستمزد یا بدون دستمزد یا کار در جامعه آموخته اید .

آزمونگران ذیصلاح استرالیایی که برای یک RTO یا از طرف آن کار می کنند می توانند آزمونهای RPL را انجام دهند. آزمونگر ممکن است انجام کاری توسط شما را مشاهده نماید و در خصوص مهارتهایتان با شما صحبت کند. او همچنین اسناد ،تجارب و مهارتهای شما )شامل تحصیلات رسمی و تجارب کاری( را در برابر مدارک تحصیلی مرتبط استرالیایی مورد بررسی قرار می دهند. استرالیا یک چهارچوب مدارک تحصیلی ملی دارد و از این رو مدرک یا تصمیم مربوطه مورد پذیرش سایر RTO ها است .

آزمونگر به شما می گوید که لازم است چه اسنادی را ارائه نمایید، مثلا تصویر گواهینامه های آموزشی یا مدارک تحصیلی ،معرفینامه های کارفرما، شرح حال کاری، و نمونه کارها.  

پس از آنکه یک سازمان آموزشی مناسب را انتخاب نمودید، باید با آنها تماس بگیرید تا درباره گزینه های مربوط به RPL خود و نیز هزینه های مربوط به ارزیابی و شناسایی مهارتها و تجربه تان گفتگو کنید. معمولا برای ارزیابی RPL مبلغی اخذ می گردد .

شما می توانید جزئیات تماس و محل های RTO را در تارنماهای زیر بیابید .

 • www.myskills.gov.au MySkills – برای کسب اطلاعات درخصوص دوره های فنی و حرفه ای (VET) که در منطقه شما موجود است .
 • www.myfuture.edu.au MyFuture برای کسب اطلاعات درخصوص RTO ها در استرالیا شامل دانشگاهها و نیز اطلاعات بیشتر درباره روند درخواست RPL.


مراجع ذیصلاح ارزیابی مهارتها

مراجع ذیصلاح ارزیابی مهارتها ارزیابی ها و آزمونهای مربوطه را برای احراز مهارت ها و تجربه یک مهاجر برای کار در یک حرفه یا شغل خاصی برطبق استانداردهای استرالیا می سنجند. درحالی که این خدمات به طور معمول برای اهداف مهاجرتی ارائه می شوند، بسیاری از مراجع ذیصلاح همچنین خدمات ارزیابیو آزمون را برای اهداف دیگری نیز ارائه می دهند که می تواند به شما کمک کنند تا:

 • در یک حرفه خاص مجوز و پروانه ثبت دریافت کنید .
 • یک مدرک Australian Qualification Framework اخذ کنید.
 • از یک انجمن حرفه ای اعتبارنامه بگیرید .

درحال حاضر 37 مرجع ذیصلاح در استرالیا وجود دارند که مسئولیت ارزیابی مدارک تحصیلی، مهارت ها و  تجارب کسب شده در خارج از استرالیا در مشاغل خاصی را به عهده دارند. برای آنکه بدانید که آیا حرفه یا  شغل شما تحت پوشش یک مرجع است، به فهرست مراجع ذیصلاح در تارنمای  www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities  مراجعه نمایید.  


ارزیابی مشاغل استرالیا – ارزیابی مهارتها

Trades Recognition Australia (TRA) یک واحد کاری مستقر در  Department of Education and Training دولت استرالیا است. این واحد مرجع ذیصلاح ارزیابی مهارت شغلی برای تقریبا 130 عنوان شغل فنی و حرفه ای که توسط    مشخص شده می باشد Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP)

TRA خدمات مختلف ارزیابی مهارتی را که ممکن است بنا بر شرایط متقاضی و نتیجه مهاجرتی مورد نظر آنها  متفاوت باشد را ارائه می دهد. TRA Trades Recognition Service و TRA Optional Skills Assessment Service ارزیابی مهارت را برای مقاصد کاری و کسب مجوزهای کاری انجام می دهند .Registered Training Organisations (RTOs) که مورد تایید TRA باشند این خدمات را در سراسر استرالیا ارائه می دهند. پس از ارزیابی، ممکن است مهارت شما رسما به همراه یک گواهینامه حرفه ای رسمی یا یک Offshore Technical Skills Record یا یک برگه کسب مهارت، مورد قبول واقع گردد که درآن صورت لازم خواهد بود آموزشهای بیشتری برای تطابق با استانداردهای استرالیا ببینید. برای آنکه بدانید که کدام ارزیابی مهارت TRA مناسب شما است، به TRA Pathfinder به نشانی www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx  مراجعه نمایید

همچنین ممکن است که بخواهید خدمات رایگان TradeSET را که به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که مورد کدام نوع ارزیابی مهارتی رسمی قرار بگیرید در www.tradeset.com.au کنکاش نمایید .

 

جزئیات تماس سازمان ارزیابی حرفه ای استرالیا

+61 2 6240 8778

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 12 ظهر و 1 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر به وقت شرق استرالیا به استثنا تعطیلات عمومی 

تلفن (خارج از استرالیا)

1300 360 992

ساعات کاری به شرح فوق

تلفن (داخل استرالیا)
traenquiries@education.gov.au ایمیل
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au TRA تارنمایارزیابی مدارک تحصیلات عالی

Overseas Qualification Units که در همه ایالات و نواحی استرالیا دائر می باشد خدمات ارزیابی مدارک تحصیلی صادر شده در خارج از استرالیا را برای مقاصد عمومی )نه برای هدفهایی چون الزامات ضروری تحصیل، مهاجرت یا استخدام( ارائه می دهد .OQU خدمات رایگانی ارائه می دهد که مدرک شما را با مدرک معادل آن در استرالیا در چارچوب Australian Qualification Framework مقایسه می نماید .

Department of Education and Training (DET) اطلاعات و مشاوره کلی در خصوص معادل سازی مدارک صادر شده در خارج را ارائه می دهد. پیش از آنکه با تماس DET بگیرید، از OQU در ایالت یا ناحیه خود پرسجو کنید. در صورت نیاز OQU شما را به DET معرفی خواهد نمود .


تارنما آژانس
Department of Education and Training Resources
http://internationaleducation.gov.au/services-and resources/pages/qualifications-recognition.aspx State and territory Overseas
Qualification Units
ممکن است کارکنان حرفه ای که در خارج از استرالیا تعلیم دیده اند و نیاز به تحصیلات مکمل برای معادل سازی مدرک خود در استرالیا دارند، واجد شرایط دریافت کمک هزینه برای پرداخت شهریه خود باشند . با FEE-HELP با شماره 108 020 1800 تماس بگیرید یا به این سایت مراجعه کنید.حقوق و حمایت در محیط کار

هر کس که در استرالیا کار می کند مشمول حقوق و حمایتهای اولیه در محیط کار است .

این حقوق شامل پرداخت حداقل دستمزد، استراحت بین کاری، مرخصی استعلاجی و دسترسی به حداقل حقوقی که در آیین نامه کاری مربوطه آمده است می باشد .

Fair Work Ombudsman در تارنمای خود به نشانی www.fairwork.gov.au اطلاعات و مشاوره رایگان درباره قوانین استخدامی در استرالیا به کارفرمایان و نیروهای کار می دهد که شامل مطالبی به زبانهای دیگر به غیر از انگلیسی نیز می باشد .

حداقل دستمزد

همه کارکنان در استرالیا حق دریافت حداقل دستمزد را دارند. مبلغ آن به اینکه در کدام ایالت یا ناحیه کار می کنید، سن شما چیست و اینکه کدام مزایای کاری درباره شما صدق می کند و جزئیات قرارداد شغلی شما بستگی دارد . کارفرمای شما باید بصورت منظم حقوق شما را پرداخت کند و نباید بدون اجازه شما )به استثنا اهداف پرداخت مالیات و صندوق بازنشستگی( از آن چیزی کم کند. از کارفرمای خود بخواهید که در آغاز کار بطور واضح کسورات را برای شما تشریح کند .شما می توانید کسوراتی را از حقوق خود را تنظیم نمایید. همچنین باید به شما در ظرف یک روز کاری پس از پرداخت حقوق، فیش حقوقی داده شود.


شرایط استخدام  

همه کارکنان در استرالیا حق بهره مندی از حداقل شرایط استخدام را دارند. این استانداردهای کاری، ساعات کار، پرداختهای اضافه کاری، استراحت بین کار، مرخصی استعلاجی و تعطیلات را پوشش می دهد .


حق نمایندگی

همه کارکنان در استرالیا این حق را دارند که به یک اتحادیه صنفی پیوسته و موکل آن شوند. اتحادیه ها به اعضای خود در باره مسائلی همچون دستمزد، شرایط استخدام، و حقوق محیط کار مشاوره می دهند. آنها برای حل مشکلات محیط کار کمک می کنند و با کارفرمایان درخصوص حقوق اعضا و شرایط کار آنها چانه زنی می کنند. شما مجبور نیستید که به کارفرمای خود بگویید که عضو یک اتحادیه هستید. کارفرمای شما نباید شما را به دلیل آنکه به یک اتحادیه تعلق دارید با شما رفتار نا مناسبی داشته باشد یا اخراج کند .

اگر می خواهید به یک اتحادیه ملحق شوید اما نمی دانید که به کدام اتحادیه بپیوندید، می توانید با Australian Unions به نشانی www.australianunions.com.au تماس بگیرید .Australian Unions یک خدمات عضویت و مشاوره است که توسط Australian Council of Trade Unions اداره می گردد. آنها در صورتی که سوالی درباره حقوق یا مزایای خود در محیط کار داشته باشید، به شما کمک می کنند .


حفاظت در برابر تبعیض

از شما در محیط کار در برابر تبعیض و اعمال قهرآمیز به دلایلی همچون نژاد، مذهب، جنسیت، بارداری، تمایلات جنسی ،ناتوانی یا عضویت در یک اتحادیه صنفی محافظت می کند.

“عمل قهرآمیز “زمانی است که شخص یکی از موارد زیر را تجربه کند:

 • نگرفتن شغل
 • اخراج از کار
 • محرومیت از فرصتهای آموزشی
 • محرومیت از ارتقا یا
 • شرایط کاری یا شرایط استخدامی نامطلوب تر

 برای  کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین تبعیض بهhttp://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-

. مراجعه کنید guide-australian-discrimination-laws

 برای  شکایت کردن بهwww.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-

 .مراجعه کنید about/complaints-about-discrimination-employment

سایر حقوق کاری

کارفرمای شما نمی تواند بخاطر پرسش یا شکایت درخصوص کارتان )به کارفرما خود یا یکی از مراجع ذیربط( یا طلب حق و حقوق خود، با شما رفتار ناروایی داشته باشد یا شما را اخراج کند.


اطلاعات بیشتر  

اگر شما مطمئن نیستید که آیا دستمزد دریافتی، شرایط کاری و حقوق کاری شما درست است یا اگر می خواهید شکایتی از کارفرمای خود بکنید، می توانید اطلاعات بیشتر را در اینجا بیابید:  تارنما تلفن نهادهای ملی
www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help 13 1394 Fair Work Ombudsman

زبانهای دیگر به غیر از انگلیسی

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders and-migrants Fair Work  Ombudsmanبرای مهاجران و دارندگان ویزا
www.australianunions.com.au/ 1300 486 466 Australian Unions
www.fwa.gov.au/ 1300 799 675 Fair Work Commission
www.australia.gov.au/information-and services/jobs-and-workplace/working-conditions دولت استرالیا
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/work  place-rights Department of Immigration  and Border Protection


بهداشت و ایمنی در محیط کار

کار کردن در محیط سالم و دارای ایمنی حق شماست. همه کارکنان باید دستورالعملهای بهداشتی و ایمنی کارفرما را رعایت نمایند .

اگر در محیط کار زخمی شده باشید، ممکن است واجد شرایط جبران خسارت کارگری باشید .

ایالات و نواحی اساسا ضامن قوانین Work Health and Safety (WHS) هستند  

)که Occupational Health and Safety نیز نامیده می شوند(. این قوانین وظایف کارفرمایان، نهادهای دولتی و سایر نهادهایی که مسئول بهداشت و ایمنی شغلی هستند را شرح می دهد .

اگر گمان می کنید که محیط کار شما نا امن است، با ناظر مربوطه یا نماینده بهداشت وایمنی کار )درصورت وجود( تماس بگیرید. همچنین ممکن است که بخواهید که با اتحادیه خود نیز تماس بگیرید .

ناظران ایمنی ایالتی وناحیه ای عبارتند از:  


تارنما تلفن بازرسی ایمنی و بهداشت کار منطقه
www.worksafety.act.gov.au 02 6207 3000 WorkSafe ACT ACT
www.workcover.nsw.gov.au 13 1050 WorkCover NSW NSW
www.worksafe.nt.gov.au 1800 019 115  NT WorkSafe NT
www.worksafe.qld.gov.au 1300 362 128 WorkCover Queensland Qld
www.safework.sa.gov.au 1300 365 255 SafeWork SA SA
www.worksafe.tas.gov.au 1300 366 322 WorkSafe Tasmania Tas.
www.worksafe.vic.gov.au 1800 136 089 WorkSafe Victoria Vic.
www.worksafe.wa.gov.au 1300 307 877 WorkSafe Western Australia WA
www.comcare.gov.au 1300 366 979 Comcare National
http://www.safeworkaustralia.gov. au/sites/swa/whs-

information/working-safely-in australia/pages/default

1300 551 832 Safe Work Australia National
برخی از صنایع مانند معدن و نفت و گاز قوانین ایمنی مخصوص به خود را دارند. برای مشاهده فهرست کامل ناظران از جمله ناظر جبران خسارت کارگران به این سایت مراجعه نمایید:‌

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators

حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی روشی برای پس انداز در دوران بازنشستگی است. شما و/یا کارفرمای شما می توانید در پس انداز وجه در صندوق بازنشستگی تان که معمولا پس از 60 سالگی به آن دسترسی خواهید داشت، سهیم گردید .

در بیشتر موارد، قانون کارفرمای شما را ملزم به پرداخت معادل نه درصد از حقوق شما به صندوق بازنشستگی مورد نظر شما می کند. شما همچنین می توانید پول بیشتری به صندوق بازنشستگی خود را واریز نمایید. در این خصوص که آیا کارفرمایتان مبلغ درستی را پرداخت می کند از صندوق خود پرسجو کنید .

اگر شما برای خودتان کار می کنید، لازم است این نکته را در نظر بگیرید که برای دوران بازنشستگی پول به صندوق بازنشستگی خود بریزید .

برای اطلاعات بیشتر:  


تارنما تلفن اطلاعات پس انداز بازنشستگی
www.ato.gov.au/super 13 1020 Australian Taxation Office
www.moneysmart.gov.au/superannuation-and retirement 1300 300 630 Australian Securities and   Investments Commission