بازار کار استرالیا همواره با کمبود نیروی کار متخصص مواجه بوده است. در نتیجه دولت استرالیا همیشه ویزاهای کار (موقت و دائم) را در اولویت قرار داده است.


شرح مختصری از ویزاهای کار

در حال حاضر دو نوع ویزای کار دائم وجود دارد:


ویزا ۱۸۶ – اسپانسر توسط کارفرما‌

این ویزا به متخصصین خارجی اجازه کار و اقامت دائم استرالیا را می دهد.متقاضیان این ویزا باید ابتدا از یک کارفرمای استرالیائی اسپانسرشیپ دریافت نمایند و سپس پرونده خود را تشکیل دهند. البته کارفرمایان استرالیائی در صورتی می تواند اسپانسر نیروی کار خارجی گردند که نتوانند شخص مناسب با نیاز کاری خود را از شهروندان و افراد مقیم استرالیا پیدا کنند. این ویزا به همسر و فرزندان متقاضی و افراد دیگری که تحت تکفل متقاضی هستند نیز تعلق می گیردو افراد خانواده متقاضی اجازه کار و تحصیل را خواهند داشت. متقاضی در زمان درخواست ویزا می تواند داخل یا خارج استرالیا باشد


جهت اقدام برای این ویزا:

1-  سن متقاضی زیر 45 سال باشد یا اینکه تحت شرایط خاصی از شرط سنی معاف گردد.

2-  توسط یک کارفرما که مورد تائید اداره مهاجرت استرالیا باشد، انتخاب شده باشد.

3-  متقاضی مهارت و مدارک و تجربه کاری لازم برای شغل مورد نظر را دارا باشد . معمولا نتیجه ارزیابی شغلی مثبت از مرکز ارزیابی شغلی مربوطه برای اثبات مهارت لازم می باشد یا اینکه تحت شرایط خاصی از انجام ارزشیابی شغلی معاف گردد.

4-  متقاضی مدرک IELTS  با کسب حداقل نمره 6 در هر 4 مهارت یا در پاره ای از موارد 5 در هر 4 مهارت را ارائه کرده باشد یا مدارک دیگری معادل با این سطح را داشته باشد. البته ممکن است متقاضی از داشتن مدرک IELTS  تحت یکی از شرایط زیر معاف گردد:

  1.  داشتن پاسپورت یکی از کشورهای انگلیسی زبان
  2.   دارای شغلی با درآمد بالای 180000 دلار در سال

5-  متقاضی از سلامت و پیشینه خوبی برخوردار باشد.


مزایای این ویزا :

1-  زندگی، کار (نا محدود) و تحصیل در استرالیا

2-   استفاده از خدمات رفاهی درمانی از بدو ورود به استرالیا

3-   استفاده از خدمات اجتماعی بعد از حضور به مدت زمان مشخص در استرالیا (مانند بیمه بیکاری بعد از 2 سال زندگی در استرالیا )

4-  اقدام جهت دریافت شهروندی استرالیا بعد از 4 سال حضور در استرالیا ( می توانید در طول اقامت به تمام نقاط جهان سفر کنید)

5-  امکان ارائه اسپانسرشیپ به خویشاوندان جهت مهاجرت به استرالیا


ویزا ۱۸۷ – اسپانسر توسط دولت ایالتی (مناطق کم جمعیت)‌

این ویزا جزء دسته ویزاهای دائم است که به متخصصین خارجی اجازه کار و اقامت در مناطقی مشخص در استرالیا را می دهد.متقاضیان این ویزا باید ابتدا از یک کارفرمای استرالیائی در این مناطق اسپانسرشیپ دریافت نمایند و سپس پرونده خود را تشکیل دهند. البته کارفرمایان استرالیائی در صورتی می تواند اسپانسر نیروی کار خارجی گردند که نتوانند شخص مناسب با نیاز کاری خود را از شهروندان و افراد مقیم استرالیا پیدا کنند. این ویزا به همسر و فرزندان متقاضی و افراد دیگری که تحت تکفل متقاضی هستند نیز تعلق می گیردو افراد خانواده متقاضی اجازه کار و تحصیل را خواهند داشت. متقاضی در زمان درخواست ویزا می تواند داخل یا خارج استرالیا باشد.

توجه: مناطق موردنظر شامل شهرهای بزرگ استرالیا مانند سیدنی،ملبورن، بریزبین، گلدکست، ولونگونگ و نیو کسل نمی گردد.


جهت اقدام برای این ویزا:

1-  سن متقاضی زیر چهل و پنج سال باشد یا اینکه تحت شرایط خاصی از شرط سنی معاف گردد.

2-  متقاضی مهارت و مدارک و تجربه کاری لازم برای شغل مورد نظر را دارا باشد . برای برخی مشاغل، نتیجه ارزیابی شغلی مثبت از مرکز ارزیابی شغلی مربوطه برای اثبات مهارت لازم می باشد. یا اینکه تحت شرایط خاصی از انجام ارزشیابی شغلی معاف گردد.

3-  متقاضی مدرک IELTS  با کسب حداقل نمره 6 در هر 4 مهارت  را ارائه کرده باشد یا مدارک دیگری معادل با این سطح را داشته باشد. ممکن است متقاضی از داشتن مدرک IELTS  تحت یکی از شرایط زیر معاف گردد:

  1.   داشتن پاسپورت یکی از کشورهای انگلیسی زبان
  2.   دارای شغلی با درآمد بالای 180000 دلار در سال

4-  توسط یک کارفرمای در منطقه موردنظر که مورد تائید اداره مهاجرت استرالیا باشد، انتخاب شده باشد.

5-  متقاضی از سلامت و پیشینه خوبی برخوردار باشد.


مزایای این ویزا :

1-  زندگی ، کار (نا محدود) و تحصیل در استرالیا

2-   استفاده از خدمات رفاهی درمانی از بدو ورود به استرالیا

3-   استفاده از خدمات اجتماعی بعد از حضور به مدت زمان مشخص در استرالیا (مانند بیمه بیکاری بعد از 2 سال زندگی در استرالیا )

4-  اقدام جهت دریافت شهروندی استرالیا بعد از 4 سال حضور در استرالیا ( می توانید در طول اقامت به تمام نقاط جهان سفر کنید)

5-  امکان ارائه اسپانسرشیپ به خویشاوندان جهت مهاجرت به استرالیا


ویزاهای موقت کار


ویزا ۴۸۲ – ویزای تامین موقت نیروی ماهر

این ویزا به عنوان TSS شناخته می‌‌شود. کارفرمایان استرالیایی با استفاده از این ویزا میتوانند در صورت نبود نیروی کار در داخل استرالیا، نیروی کار ماهر مورد نیاز خود را از خارج از استرالیا تامین کنند. دارندگان ویزای TSS میتوانند در استرالیا برای کارفرمی مربوطه در تخصص مورد نیاز مشغول به کار شوند. ویزای TSS دارای ۳ شاخه متفاوت است که هر شاخه مشاغل متفاوتی را پوشش میدهد و شرایط خاصی‌ نیز برای هریک از این شاخه‌ها درنظر گرفته شده است:


– شاخه کوتاه مدت

– شاخه میان مدت

– شاخه بلند مدت


با توجه به اینکه اطلاعات داده شده تنها خلاصه ای از این ویزاها می باشد و این ویزاها دارای جزئیات و پیچیدگیهای  زیادی می باشند برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تا شرایط خاص شما را به دقت بررسی نمائیم.