? ویزای 489 : این ویزا یک ویزای موقت 4 ساله است. با این ویزا 10 امتیاز به امتیازات شما اضافه خواهد شد.


 این ویزا را از دو طریق می توانید کسب کنید :


1- یک فامیل نزدیک داشته باشید که شما را اسپانسر کند (باید شرایط کامل مربوطه را داشته باشد) .


2- یک ایالت اسپانسر شما شود.


شما با این ویزا می توانید :


تا 4 سال در مناطق رجینال (کم جمعیت) ایالتی که اسپانسر شما شده است، اقامت گزینید.

به زندگی، تحصیل و کار در این مناطق مشغول شوید.

در طول مدت اقامت به طور نامحدود به استرالیا رفت و آمد داشته باشید.

در صورتیکه شما یا همسرتان 2 سال تمام در این مناطق زندگی کنید و یک سال تمام کار کرده باشید شرایط لازم را برای گرفتن اقامت دائم از طریق ویزای 887 خواهید داشت. پس از آن می توانید هرجای استرالیا اقامت گزینید.