201808.05
0

آیا موفقیت پرونده مان را تضمین می کنید؟‌

فریب شرکتهای مهاجرتی که مهاجرت را برای شما بسیار سهل و آسان نشان میدهند نخورید. بر طبق قوانین مهاجرتی ، وکلا به هیچ عنوان حق تضمین و گارانتی ویزای شما را ندارند چرا که صادر کننده ویزا اداره مهاجرت ، و نه وکیل شما میباشد. وکیل مهاجرتی تنها در صورتی میتواند شما را یاری کند…

201808.05
0

قبل از مهاجرت چه سوالاتی از خود بپرسم؟

در مورد مزایای مهاجرت به استرالیا بارها بحث شده و با یک سرچ ساده میتوانید از دلایل محبوب بودن این مقصد برای مهاجران آگاه شوید. بر اساس تجربیاتمان از زندگی در استرالیا و دیدار با صدها مهاجر، به شما پیشنهاد میکنیم قبل از مهاجرت حتما این سوالها را از خود بپرسید تا در وقت و…